Skip to main content

De cliëntenraad van Zorgbegrip

De cliëntenraad van Zorgbegrip bestaat sinds 1 januari 2024 uit de volgende personen:

  • Sander van Schaik Voorzitter
  • Jessica Hulst notulist
  • Alie ter Beek secretaris
Bereikbaarheid

Voor meer informatie, voor het delen van uw ervaringen, kunt u de cliëntenraad bereiken op het volgende mail adres: clientenraad@zorgbegrip.nl.

Cliëntenraad Zorgbegrip

Wat houd wondverzorging in en hoe kan het cliënten en patiënten helpen?

Wat doet de cliëntenraad?

De Cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten (de achterban) en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De raad heeft de volgende functies:

  • De raad is spreekbuis van de cliënten;
  • De raad bewaakt de rechten van de cliënten en behartigt de gemeenschappelijke belangen;
  • De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, de directie met als doel de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

Om de taken goed te kunnen doen, moet de Cliëntenraad weten wat cliënten belangrijk vinden en hoe zij de zorg- en dienstverlening ervaren. Contact leggen en onderhouden met de achterban is daarom een belangrijke taak van de raad. Op die manier voldoet de Cliëntenraad ook aan de wet die stelt dat de Cliëntenraad representatief moet zijn voor cliënten in de zorginstelling.

Welke rechten heeft de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad heeft een aantal rechten die in de wet zijn vastgelegd en die zijn opgenomen in de medezeggenschapsregeling. Daarmee kan de raad invloed uitoefenen op het beleid.

Over welke onderwerpen adviseert de Cliëntenraad?

De wet noemt een aantal onderwerpen dat onder het instemmingsrecht van de Cliëntenraad valt. Als de directie een besluit wil nemen dat onder het instemmingsrecht valt, dan is de directie verplicht dat besluit vooraf voor advies aan de raad voor te leggen. De directie mag van het advies van de Cliëntenraad afwijken, maar pas nadat zij dit in een vergadering met de raad heeft toegelicht.

Bereikbaarheid:

Voor meer informatie, voor het delen van uw ervaringen, kunt u de cliëntenraad bereiken op het volgende mail adres: clientenraad@zorgbegrip.nl 

Stuur direct een email
Chat openen
👋 Hey! Kunnen we je helpen?
Stuur ons dan gerust een whatsappje; wel zo makkelijk en we staan je graag te woord!