Skip to main content

Klachtenprocedure.

U kunt erop vertrouwen dat de medewerkers van Thuiszorgorganisatie Zorgbegrip hun uiterste best doen bij de zorg die aan u wordt besteed.

Toch kan het voorkomen dat een fout of een vergissing wordt gemaakt of dat u onvoldoende informatie heeft gehad over de zorgverlening. Ook kan een behandeling anders verlopen dan u had gedacht.

Aarzelt u dan niet om een klacht in te dienen, want wij kunnen hiervan leren. Uw gevoel van ongenoegen willen wij graag wegnemen.

Op deze webpagina geven we u uitleg over de klachtenprocedure.

Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Binnen 5 werkdagen wordt er schriftelijk gereageerd op de klacht.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Dat kan op 2 manieren: intern en extern.

Intern

U bespreekt uw klacht met de persoon die volgens u de klacht heeft veroorzaakt.

Meestal is de klacht het eenvoudigst op te lossen door erover te praten met de persoon die de klacht heeft veroorzaakt. Deze kan de fout wellicht herstellen of uitleg geven over hetgeen er is gebeurd en de eventuele gevolgen hiervan.

U kunt Zorgbegrip telefonisch benaderen op telefoonnummer: 0251-826045 en vragen of de betreffende medewerker contact met u wil opnemen om de klacht te bespreken. Als u het te moeilijk vindt om dit zo te doen kunt u het klachtenformulier invullen en dit sturen naar de directie van Zorgbegrip.

Het adres is: Produktieweg 107 1521 NJ Wormerveer.

Tevens kunt u van hetzelfde telefoonnummer gebruiken maken om een afspraak te maken met de directrice, die vervolgens de klacht met u zal bespreken. Uitgangspunt is dat uw klacht vervolgens naar tevredenheid kan worden opgelost. Het kan voorkomen dat uw klacht niet naar uw tevredenheid wordt opgelost.

Extern

In dit geval kunt u uw klacht voorleggen aan: Quasir

Contactgegevens Quasir:
Het algemene nummer bij Quasir is 0561 618711, website: http://quasir.nl/

Telefoonnummer klachtenfunctionaris: 06-48 44 55 38

Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Werkwijze Quasir
Als u moet overgaan tot het inschakelen van een klachtenfunctionaris van Quasir, is de gang van zaken als volgt:

  1. U heeft de eerste klachtopvang zelf verzorgd en cliënt weet (bijv. door info op uw website en/of na een gesprek) dat daarna contact gezocht kan worden met de Quasir klachtenfunctionaris.
  2. Quasir ontvangt klachten telefonisch op het centrale klachtenabonnee-nummer. Quasir checkt bij de cliënt of de klacht bij de instelling bekend is gemaakt.
  3. Indien de cliënt dit heeft gedaan maar niet tevreden is en door wil gaan, wordt door Quasir contact opgenomen met de instelling.
  4. Bemiddelingsopdracht wordt opgesteld. De klachtenfunctionaris/-bemiddelaar gaat aan de slag.
  5. Klachtenfunctionaris organiseert bemiddeling met beide partijen.
  6. Klachtenbemiddelaar brengt de bestuurder op de hoogte van de uitslag van de bemiddeling.
  7. Bestuurder kan uitspraak doen (en eventueel nog onderzoek uitvoeren).
Naar het klachtenformulier
Chat openen
👋 Hey! Kunnen we je helpen?
Stuur ons dan gerust een whatsappje; wel zo makkelijk en we staan je graag te woord!